Vyhledávání

Obchodní podmínky

1. Základní údaje o prodávajícím

Provozovatelem online obchodu www.velo-dvorak.cz je Petr Dvořák

Sídlo firmy:
Vidovská 15

370 08   České Budějovice


Provozovatel je plátcem DPH.

Kontaktní údaje:

tel:    608 888 874
email: info@velo-dvorak.cz


Obchodní údaje:      

IČ:     102 72 488

2. Objednávka zboží

Každá objednávka na www.velo-dvorak.cz je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami, kupní smlouva vzniká převzetím a uhrazením objednaného zboží. Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas prodávajícímu k shromažďování a archivování osobních údajů.

Před prvním nákupem je nutno se zaregistrovat pomocí registračního formuláře. Po registraci vkládáte vybrané zboží do nákupního košíku. Pro úspěšné ukončení nákupu je nutné nákupní košík "dotlačit" k pokladně kde dojde k potvrzení doručovacích a fakturačních údajů. Po úspěšném uložení objednávky Vám přijde e-mail s rekapitulaci objednávky, pokud Vám mail nepřišel nebyla objednávka s největší pravděpodobností uložena!!! v takovém případě nás kontaktujte. V průběhu vyřizování se po přihlášení zde můžete podívat na stav vyřizování vaší objednávky.

Proces objednávky je rozdělen do několika kroků.

1) přijato - objednávka byla úspěšně uložena, Vám přišel mail s její rekapitulací a čeká na naše zpracování

2) a) zpracovává se - pokud není položka skladem napíšeme kdy bude, případně Vás kontaktujeme ohledně dalšího postupu

    b) SK-zpracovává se  - viz "zpracovává se" + pokud je již vše kompletní zašleme Vám údaje k platbě

3) připravit k expedici - Vaše objednávka je kompletní "už jen zabalit" (tisk faktur, štítku)

4) připraveno k expedici - Vaše zásilka je zabalena, přepravuje se na podací poštu

5) odesláno - zásilka byla odeslána, na mail Vám přijde číslo obchodního balíku (máte možnost sledovat jeho pohyb na cpost.cz)

6) připraveno k předání - objednávka je kompletní a je připravena na vyzvednutí (v případě, že zákazník zvolil možnost osobního předání)

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.
Pokud zruší objednávku prodávající (www.velo-dvorak.cz), zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží). V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné do 1 týdne od objednání zboží, pokud ještě nebylo expedováno.

3. Dodání zboží

Dodací lhůta je odvislá od dostupnosti zboží na skladě a liší se u celých kol a jednotlivých komponent.
Pokud je objednané zboží skladem je zpravidla expedováno do 24 hodin od přijetí objednávky.
Pokud musíme danou položku objednávat dojde k vyřízení během 1 až 3 pracovních dnů u celých kol, a 2 až 4 pracovních dnů u komponent. Přičemž Vás vždy předem informujeme o předpokládaném termínu vyřízení.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

4. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se řídí dle podmínek dopravce (Česká pošta, s.p.)

5. Cena

Všechny uvedené ceny jsou konečné včetně DPH a balného. Poštovné  a balné se účtuje podle ceny objednávky.

V případě, že se Vám cena nelibí a máte pro to rozumný důvod, proč by měla být nižší (např. cena u konkurence), zavolejte nebo napište a domluvte si lepší!

6. Způsob platby za zboží

1 ) dobírka - za zboží zaplatíte při převzetí zásilky, přímo u Vás doma nebo na poště (nejrychlejší, nečeká se na příchod platby)
2 ) hotově – při osobním předání  (Č.Budějovice), nutno předem domluvit!
3 ) převodem - platba probíhá před vyřízením objednávky, objednáte zboží a zvolíte tento druh platby v objednávkovém formuláři (při objednávání v části „Informace o platbě“ je nutné napsat text: „převodem“)

7. Doprava zboží

1.CZ Na území České republiky, Obchodní balík České pošty s doručením do 24 hodin
2.SK Na území Slovenské republiky: balíkem České pošty, doručení 3-5 pracovních dnů,
platba dopředu převodem na náš účet u slovenské ČSOB cena za přepravu 200 Kč nezávislá na velikosti objednávky

Při zasílání na Slovensko se případné reklamace řeší podle českých zákonů!

8. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.
Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

9. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

viz Reklamační řád

10. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu se zákonem 367/2000 Sb. právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží objednali na našich stránkách www.velo-dvorak.cz či nikoliv.
Právo zákazníka na odstoupení
- zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Právo dodavatele na odstoupení
- prodávající www.velo-dvorak.cz je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
- vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající www.velo-dvorak.cz zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu www.velo-dvorak.cz, a to elektronicky na emailovou adresu info@velo-dvorak.cz nebo písemně v sídle firmy.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky (= variabilní symbol), datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do sídla firmy, kde prodávající www.velo-dvorak.cz bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu www.velo-dvorak.cz v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Prodávající www.velo-dvorak.cz je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

Nezasílejte k nám balíky na dobírku, nebudou vyzvednuty!

11. Ochrana osobních dat

Zaručujeme Vám, že všechna Vaše osobní data budeme používat pouze pro naši potřebu internetového obchodu.

12.Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím www.velo-dvorak.cz a zákazníkem.
Prodávající www.velo-dvorak.cz si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.velo-dvorak.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

www.xenofit.net